PL |  EN
NIEDZIELA09
kwiecień
2017

Kościół św. Józefa
19:00
ul. Gliwicka 76
Katowice
Wykonawcy:
  • Chór Filharmonii Śląskiej
  • Jarosław Wolanin - dyrygent
  • Karina Paszek - słowo
Program:
  • Przemysław Kadłubek - Inter vestibulum (prawykonanie)
  • Anton Bruckner - Christus factus est pro nobis
  • György Deák-Bárdos - Eli, eli
  • Antonio Lotti - Crucifixus
  • Adrian Robak - Pasja wg świętego Marka na chór mieszany (prawykonanie)

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.