PL |  EN

Przetargi i ogłoszenia

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko flecisty (I głos z obowiązkiem gry na piccolo) Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania do grupy II skrzypiec Orkiestry Symfonicznej 

Ogłoszenie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę ochrony mienia, obiektu, dozorowanie terenu Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę trąbki i waltorni dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

 

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK TUTTI - INSTRUMENT WIOLONCZELA w ORKIESTRZE SYMFONICZNEJ 

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę mycia przeszkleń na wysokościach w budynku Filharmonii Śląskiej im. H.M Góreckiego.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- oświadczenie

Załącznik nr 4- wzór umowy

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko PIERWSZEGO GŁOSU I ES-KLARNET ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej im. H.M Góreckiego  w sieci telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę druku wydawnictw promocyjnych wraz ich dostawą do siedziby Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 

Zapytanie ofertowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę ochrony mienia, obiektu, dozorowanie terenu Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę oświetleniową budynku podczas  X MKD 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko KONCERTMISTRZA I SKRZYPIEC ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na produkcję, dostawę i montaż przestrzennych form reklamowych  X MKD 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę fotoreporterską X MKD 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę cateringową dla jury, uczestników i gości X MKD

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na opiekę medyczną dla uczestników i gości X MKD

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania śpiewaków na stanowisko ARTYSTY CHÓRU FILHARMONII ŚLĄSKIEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko OBOISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług hotelarskich dla gości Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego na sezon artystyczny 2017/2018

Zapytanie ofertowe hotel 4*

Zapytanie ofertowe hotel 3* lub 2*

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko SKRZYPKA ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług hotelarskich dla jurorów,uczestników, gości X MKD

Zapytanie ofertowe jurorzy

Zapytanie ofertowe uczestnicy

Zapytanie ofertowe goście

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę ochrony mienia, obiektu, dozorowanie terenu Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko ALTOWIOLISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę nowych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - informacja

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza konkurs na wynajem powierzchni pod kawiarnię muzyczną

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę fletów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę instrumentów dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Załącznik nr 5- wykaz głównych dostaw

Pytanie nr 1

Odpowiedź nr 1

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu części nr 4 postępowania

Informacja o unieważnieniu części nr 5 postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na usługę mycia przeszkleń na wysokościach w budynku Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko PERKUSISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego w sieci telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na obsługę prawną Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usługi ochrony mienia Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania na stanowisko MUZYK ALTOWIOLISTA Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Ogłoszenie

Informacja o wyborze 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania na sprzedaż kompletu podestów scenicznych

Ogłoszenie

Unieważnienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza wszczęcie postępowania na sprzedaż odśnieżarki spalinowej samojezdnej

Ogłoszenie

Unieważnienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko SKRZYPKA Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko SKRZYPKA Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko KONTRABASISTY Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko WALTORNISTY Orkiestry Symfonicznej

Ogłoszenie

Harmonogram przesłuchań w dniu 27.05.2015r.

Informacja o wyborze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

informuje o prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Filharmonii Śląskiej im. H.M.Góreckiego w sieci telefonii komórkowej

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko ARTYSTA CHÓRU w głosach: II ALT, II BAS

Ogłoszenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawę wydawnictw Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy kierownika w Dziale Administracyjno-Technicznym

Ogłoszenie

Informacja o wyborze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania  nr 5/R/ZP/AT/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Dziale Administracyjno-Technicznym:

Ogłoszenie

Informacja o wyborze

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów wyposażenia estrady dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego II część

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania  nr 7/R/ZP/AT/2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania  nr 1/R/ZP/AT/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
informuje o zamiarze zawarcia umów na zamówienia uzupełniające:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienia uzupełniające do postępowania

nr 2/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postępowania nr  2/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienia uzupełniające do postępowania

nr 3/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postępowania nr  3/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zamówienie uzupełniające do postępowania nr 4/R/ZP/AT/2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postępowania nr  4/R/ZP/AT/2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę, montaż i uruchomienie systemu interkomowego i podglądu akcji scenicznej w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia strefy melomana w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy zmiana

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia zmiana

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia garderób dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6- Informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pytania nr 2-13

Odpowiedzi na pytania 2-13

Pytanie nr 14

Odpowiedź na pytanie nr 14

Pytanie nr 15

Odpowiedź na pytanie nr 15

Pytania nr 16-18

Odpowiedzi na pytania nr 16-18

Pytanie nr 19

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

ogłasza konkurs ofert na:

 

wynajem powierzchni pod kawiarnię muzyczną

 

Ogłoszenie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Pytania nr 1-4

Odpowiedzi nr 1-4

Informacja o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie nr 5

Odpowiedź nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż elementów wyposażenia łazienek dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przesłuchania  na:

stanowisko PERKUSISTY ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ogłoszenie

Materiały nutowe- kotły(rar) 

Materiały nutowe- kotły(zip)

Materiały nutowe- kotły(samorozpakowujące exe) 

Materiały nutowe- werbel(rar)

Materiały nutowe- werbel(zip) 

Materiały nutowe- werbel (samorozpakowujące exe) 

Materiały nutowe- dzwonki (rar)

Materiały nutowe- dzwonki (zip) 

Materiały nutowe- dzwonki (samorozpakowujące exe)

Materiały nutowe- talerze (rar)

Materiały nutowe- talerze (zip) 

Materiały nutowe- talerze (samorozpakowujące exe)

Materiały nutowe- xylofon (rar)

Materiały nutowe- xylofon (zip) 

Materiały nutowe- xylofon (samorozpakowujące exe)

Przykład- Podstawowe rytmy taneczne na zestawie perkusyjnym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza postępowanie na:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego"

Informacje na temat przedmiotowego przetargu udostępniane są na stronie www.slaskie.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie II

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów wyposażania estrady oraz pomieszczeń biurowych dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Pytania nr 1-3

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 4

Odpowiedź na pytania nr 2-4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów scenicznego oświetlenia estrady dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę elementów wyposażenia łazienek dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5- informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

informuje o zamiarze zawarcia umowy na:

Pełnienie funkcji kierownika artystycznego, I Dyrygenta  Śląskiej Orkiestry Kameralnej na dwa sezony artystyczne 2013/2014 i 2014/201

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Obsługę prawną Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- wykaz usług

Załącznik nr 5- wykaz osób

Załącznik nr 6- informacja

Pytania nr 1-2

Odpowiedzi na pytania nr 1-2

Pytania nr 3-4

Pytania nr 5-13

Odpowiedzi na pytania 3-13

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza trzecie postępowanie w drodze przetargu pisemnego na:

sprzedaż 1 sztuki pianina stanowiącego składnik majątku trwałego Instytucji

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

informuje o zamiarze zawarcia umowy na


System zabezpieczenia klatek ewakuacyjnych przed zadymianiem w ramach projektu Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przesłuchania  na

stanowisko artysta chóru- II bas:

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza postępowanie w drodze przetargu pisemnego na:

sprzedaż 1 sztuki pianina stanowiącego składnik majątku trwałego Instytucji

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza postępowanie w drodze przetargu pisemnego na:

sprzedaż 3 sztuk pianin stanowiących składnik majątku trwałego Instytucji

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę fortepianu dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- wykaz dostaw

Załącznik nr 5- informacja

Pytanie nr 1

Odpowiedź  nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO

informuje o zamiarze zawarcia umowy na

dodatkowe roboty budowlane do kontraktu Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych projektu pn: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługi hotelarskie na potrzeby Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2-oświadczenie

Załącznik nr 3- wzór umowy

Załącznik nr 4- informacja

Załącznik nr 5- wstępny harmonogram rezerwacji

Informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ zmiana z dnia 05-08-2013

Zmiana załącznik nr 5 harmonogram (hotel 4*)

Załącznik nr 6 harmonogram (hotel 5*)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------
DYREKTOR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. H.M. GÓRECKIEGO
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawę wydawnictw Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2-oświadczenie
Załącznik nr 3- wzór umowy
Załącznik nr 4-wykaz dostaw
Załącznik nr 5- informacja

Pytania i odpowiedzi
Pytania 1-5
Odpowiedzi na pytania 1-5
Pytania 6-8
Odpowiedzi na pytania 6-8
Pytania 9-13

Odpowiedzi na pytania 9-13

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.