PL |  EN
PIĄTEK07
czerwiec
2019


T / S

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  19:00
Sokolska 2
Katowice

Koncert dyplomantów Akademii MuzycznejWykonawcy:
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
 • Mirosław Jacek Błaszczyk - dyrygent
 • Julianna Petzuch - organy
 • Monika Paprocka-Całus - waltornia
 • Agata Siwy - mezzosopran
 • Agnieszka Sawicka - skrzypce
 • Tymoteusz Bies - fortepian
 • Daniel Strządała - organy
 • Konrad Bargieł - wiolonczela
 • Michał Dziewior - fortepian
 • Karolina Borodziuk - mezzosopran

Program:
 • Olivier Messiaen - Dieu parmi nous z cyklu Le Nativite du Seigneur
 • Wolfgang Amadeus Mozart - Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 cz.1
 • Camille Saint-Saëns - aria Dalili Mon cœur s'ouvre à ta voix z opery Samson i Dalila
 • Sergiej Rachmaninow - II Koncert fortepianowy c-moll op. 18
 • Louis Vierne - Finał z III Symfonii organowej
 • Paul Dukas - Vilanelle
 • Robert Schumann - Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129, cz. I
 • Henry Purcell - Lament Dydony z opery Dido i Eaneas
 • Sergiej Rachmaninow - Rapsodia na temat Paganiniego op. 43

Organiści Julianna Petzuch i Daniel Strządała, waltornistka Monika Paprocka-Całus, sopran Agata Siwy, mezzosopran Karolina Borodziuk, skrzypaczka Agnieszka Sawicka, pianiści Tymoteusz Bies i Michał Dziewior i wiolonczelista Konrad Bargieł to soliści piątkowego koncertu w Filharmonii Śląskiej 7 czerwca. Są tegorocznymi dyplomantami Akademii Muzycznej w Katowicach. Wystąpią z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej pod batutą mestro Mirosława Jacka Błaszczyka. W zróżnicowanym programie – muzyka aż trzech stuleci.
Usłyszymy ostatnią część organowego cyklu Le Nativite du Seigneur (Narodziny Pana lub Narodziny Zbawiciela) Oliviera Messiaena (1908-1992), dzieła skomponowanego latem 1935 r. podczas pobytu 27-letniego kompozytora w Alpach. Utwór jest świadectwem chrześcijańskiej wiary Messiaena, podzielonym na dziewięć „medytacji” inspirowanych narodzinami Jezusa. Doskonale zapowiada późniejszą twórczość kompozytora. Jak pisał Ricard Goldman, „można pokusić się o stwierdzenie, że dzieło jest arcydziełem i jednym z wielkich dzieł organowych wszechczasów. Z pewnością jest monumentalne i imponujące, oryginalne i niezapomniane”. Będzie Vilanelle na róg i orkiestrę lub fortepian, utwór skomponowany w 1906 r. przez Paula Dukasa (1865-1935) na egzamin do klasy rogów Konserwatorium Paryskiego. Usłyszymy pełen wzruszenia Lament Dydony z opery „Dudona i Eneasz” Henry’ego Purcella (1659-1695), największego kompozytora angielskiego, arcymistrza w przekładaniu na muzykę języka swego kraju.
Z dorobku Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791) do programu wybrano Koncert skrzypcowy D-dur KV 218, wzorowany na wcześniejszym o 10 lat utworze Luigiego Boccheriniego, wzbogacony wszakże większym polotem i dowcipem. Ostatni utwór Siergieja Rachmaninowa (1873-1943) na fortepian i orkiestrę – Rapsodia na temat Paganiniego op. 43 z 1934 r. odniósł natychmiastowy i trwały sukces. Cykl 24 wariacji opartych na Kaprysie skrzypcowym a-moll N. Paganiniego stanowi oryginalną syntezę formy rapsodii, wariacji i koncertu. Bardzo popularnym wśród słuchaczy jest też II Koncert fortepianowy c-moll op. 18 tego kompozytora z 1901 roku, ten ze słynnymi akordami otwierającymi dzieło i tematem klarnetu, wznoszącym się nad figuracjami fortepianu w drugiej części. Nadzwyczajna jest w tym koncercie obfitość wspaniałych melodii, nawet jeśli pamiętamy o niewątpliwym zmyśle melodycznym Rachmaninowa. Utwór światową sławę zyskał po wykorzystaniu go w filmie „Spotkanie” („Brief Encounter”, 1945).
Louis Vierne (1870-1937) urodził się niewidomy (wzrok przywrócono mu częściowo w dzieciństwie). Przez niemal 40 lat był organistą paryskiej katedry Nôtre-Dame, w której zmarł podczas recitalu, mając u boku ucznia, Maurice’a Duruflégo. Jako kompozytor zasłynął przede wszystkim jako twórca muzyki organowej. My usłyszymy finał jego III Symfonii organowej z 1911 roku.  I jeszcze podelektujemy się częścią I Koncertu wiolonczelowego a-moll op. 129 Robert Schumann (1810-1856). W tym gatunku to dzieło z najbardziej lubianych i najczęściej wykonywanych. Skomponowane w 1850 roku, stało się najwybitniejszym osiągnięciem Schumanna w dziedzinie muzyki koncertowej.

 

  Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.