PL |  EN
NIEDZIELA25
listopad
2018

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  17:00
Sokolska 2
Katowice

Koncert specjalny z okazji 85. urodzin Krzysztofa PendereckiegoWykonawcy:
  • Chór Filharmonii Śląskiej
  • Jarosław Wolanin - dyrygent
  • Regina Gowarzewska - prowadzenie

Program:
  • Krzysztof Penderecki - Ize cheruvimi
  • Krzysztof Penderecki - Agnus Dei
  • Krzysztof Penderecki - Missa Brevis

85. urodziny Krzysztof Penderecki świętował 23 listopada. W niedzielę 25 listopada zapraszamy do Filharmonii Śląskiej na specjalny koncert z tej okazji. Drugi z naszych zespołów artystycznych – Chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina wykona chóralne dzieła krakowskiego Mistrza, który międzynarodową karierę rozpoczął od błyskotliwego debiutu w 1959 roku, gdy  zdobył trzy główne nagrody w konkursie Związku Kompozytorów Polskich. Dziś jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych kompozytorów świata.

Koncert otworzy Ize cheruvimi – pieśń Cherubinów na chór mieszany a cappella, skomponowana na przełomie stycznia i lutego 1986 roku. Słowa do niej – tekst przypisywany św. Janowi Chryzostomowi – kompozytor zaczerpnął z liturgii prawosławnej. Sześciowersowy hymn do Trójcy Świętej w prawosławnej liturgii śpiewany jest w momencie przejścia z nabożeństwa katechumenów do nabożeństwa wiernych. Utwór zadedykowany… wiolonczeliście Mścisławowi Rostropowiczowi z okazji jego 60. urodzin po raz pierwszy wykonany został w Waszyngtonie w 1987 roku.
W 1981 roku Krzysztof Penderecki skomponował Agnus Dei na chór mieszany, będące częścią wielkiego Polskiego Requiem. Poświęcone pamięci księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, ma formę motetu. Łukowa forma Agnus Dei wychodzi z lirycznego zamyślenia, narasta, potęguje brzmienie i wyraz dochodząc do dramatycznego zawołania, po czym stopniowo opada, uspokaja się i powraca do ciszy. To udźwiękowiona modlitwa, w której sens każdego słowa zostaje wzmocniony, podkreślony, wzniesiony na wyższy poziom.
Ten nadzwyczajny koncert zamknie Missa brevis na chór mieszany a cappella, której zaczątkiem było małe kilkuminutowe Benedictus, Krzysztof Penderecki skomponował je dla swej wnuczki na soprany i alty w 2002 roku. Siedem lat później kompozytor dopisał Sanctus,a bezpośrednim impulsem do skomponowania (2012) kolejnych części mszy było zamówienie z Archiwum Bacha w Lipsku z okazji 800-lecia Thomanerchor, którego kantorem przed kilkuset laty był sam Johann Sebastian. Mała msza Krzysztofa Pendereckiego utrzymana jest w podobnym klimacie, jak inne dzieła chóralne tego mistrza muzyki religijnej.
    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.