PL |  EN
NIEDZIELA19
maj
2019

Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
  11:30
Sokolska 2
Katowice

Koncert familijny - Akademia Muzycznego Smaku: Pieśni Stanisława Moniuszki wykonujemy i jego urodziny świętujemy!Wykonawcy:
 • Joanna Zub - wiolonczela
 • Adam Żaak - śpiew
 • Mateusz Tomica - fortepian
 • Barbara Badura - prowadzenie

  Dwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki stała się okazją, by szerzej przedstawić jego dorobek wielu różnorodnym grupom odbiorców w każdym wieku. W niedzielę 19 maja w Majówce z Moniuszką Filharmonia Śląska przygotowała też koncert familijny. Polecamy!
  Nasza Akademia Muzycznego Smaku proponuje rodzinny koncert zatytułowany – „Pieśni Stanisława Moniuszki wykonujemy i jego urodziny świętujemy!”. Wystąpią w nim: śpiewak Adam Żaak, wiolonczelistka Joanna Zub i pianista Mateusz Tomica, a to muzyczne spotkanie poprowadzi Barbara Badura.
  Twórczość Stanisława Moniuszki odegrała ogromną rolę w życiu kulturalno-narodowym Polaków. Nowatorem w muzyce nie był, ale tworzył sztukę głęboko narodową, opartą na rzetelnym rzemiośle kompozytorskim, sztukę, u podstaw której leżała wysokiej miary inwencja melodyczna, niezawodny zmysł sceniczny i dramaturgiczny instynkt. Wielki talent Stanisława Moniuszki przejawia się przede wszystkim w swoistej melodyce jego pieśni, będącej jakby kwintesencją polskości. Wszak wyrosła ona z uogólnienia polskiego folkloru, szeroko rozumianego (pieśń ludowa, mieszczańska, popularna, przekazana tradycją) bez preferowania wybranego regionu. Znajdziemy w niej rytmy i poloneza, i mazura, i kujawiaka czy krakowiaka. Mimo prostoty środków muzycznych, pieśni Moniuszki świadczą o jego niezwykłej inwencji melodycznej oraz doskonałym przyleganiu muzyki do tekstu. 
  Znakomitym jest, że w tym familijnym koncercie dla wszystkich pokoleń słuchaczy, poza pieśniami: „Polna różyczka”, „Złota rybka”, „Kum i kuma”, „Krakowiaczek”, „Prząśniczka”, „Dziad i baba” zaprezentowana zostanie również próbka instrumentalnej twórczości naszego narodowego kompozytora. W jego fortepianowych walcach poznamy bowiem jeszcze innego aspekty jego twórczej indywidualności. 
  Ten koncert powinien się Państwu spodobać!

  Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 - Promesa" realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

                       

                               

   Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.