PL |  EN
SOBOTA15
czerwiec
2019

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  18:00
Sokolska 2
Katowice

Koncert Zespołu Muzyki Salonowej EleganzaWykonawcy:
  • Zespół Muzyki Salonowej Eleganza

Program:
  • W kręgu Johanna Straussa - muzyka XIX wieku

Zespół Muzyki Salonowej ELEGANZA powstał w 2016 roku na bazie Gliwickiej Orkiestry Kameralnej i jest kontynuatorem wiedeńskiej tradycji muzykowania w klasycznym, lekkim i tanecznym nastroju.
Tworzą go liderzy Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, znakomici muzycy, pracujący i koncertujący na co dzień z renomowanymi polskimi instytucjami muzycznymi, takimi jak : Sinfonia Varsovia, NOSPR, Filharmonia Śląska czy Akademia Muzyczna w Katowicach.
Koncert premierowy zespołu odbył się 4.09.2016 r. w Parku Chopina w Gliwicach.
W programie zespołu znajdą się same przeboje, w tym walce, polki, czardasze, serenady, marsze, wiązanki, uwertury i tańce w wersji instrumentalnej znanych oraz czasem już zapomnianych mistrzów, takich jak : Johann Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Émile Waldteufel, Vittorio Monti, Emmerich Kalman, Franz Lehar, Julius Fucik, Gerhard Winkler, Heinz Crucius, Robert Stolz, Hans Zander, Oscar Fetras, Matos Rodriguez, Franz von Suppe, Ruggiero Leoncavallo, Fred Raymond, Albert Ketelby. Program jest również stale wzbogacany o nowe, własne aranżacje i opracowania utworów muzyki salonowej.
ELEGANZA występuje w składzie 6 lub 10 osobowym, co daje możliwość dopasowania się do każdej przestrzeni i warunków zarówno w salach jak i w plenerze.
Koncerty ELEGANZY oddają klimat muzyczny, który z ogromnym powodzeniem rozbrzmiewał w ogrodach, parkach oraz salonach XIX-wiecznej Europy a w szczególności Wiednia.
Koncertuje stale w ramach cyklów koncertowych pt.: „Wiedeński koncert karnawałowy”, „Otwarty Salon Muzyczny”, „Eleganza w Palmiarni” czy „Eleganza w Filharmonii” oraz uczestniczy w wielu okolicznościowych imprezach kulturalnych na Śląsku i w kraju.
Koncerty ELEGANZY cieszą się dużym powodzeniem i gorącym odbiorem, potwierdzając że muzyka salonowa to właściwa rozrywka dla wyrafinowanych odbiorców.
Zapraszamy na nasze koncerty,o których informujemy na stronie
www.gliwickaorkiestra.pl oraz na FB.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.