PL |  EN
SOBOTA27
kwiecień
2019


T

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  18:00
Sokolska 2
Katowice

Wieczór z BachemWykonawcy:
 • Śląska Orkiestra Kameralna
 • Robert Kabara - dyrygent
 • Aldona Cisewska - skrzypce
 • Daniel Rybicki - flet
 • Anna Krzysztofik-Buczyńska - klawesyn

Program:
 • Johann Sebastian Bach - V Koncert brandenburski D-dur BWV 1050
 • Johann Sebastian Bach - III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048
 • Johann Sebastian Bach - Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041
 • Johann Sebastian Bach - II Suita h-moll BWV 1067

Synteza dorobku muzyki epok minionych i przygotowanie nowych prądów, zwłaszcza Romantyzmu to historyczna rola twórczości najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego rodu Bachów – Johanna Sebastiana. Na wieczór jemu poświęcony w sobotę 27 kwietnia zaprasza Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą Roberta Kabary oraz klawesynistka Anna Krzysztofik-Buczyńska, skrzypaczka Aldona Cisewska i flecista Daniel Rybicki.
Największym orkiestrowym osiągnięciem Johanna Sebastiana Bacha jest zbiór sześciu koncertów zadedykowanych w 1721 roku margrabiemu brandenburskiemu Christianowi Ludwikowi. Powszechnie uważa się, że Koncerty brandenburskie to antologia utworów o najbardziej błyskotliwym zróżnicowaniu instrumentów w historii muzyki i niespotykanym zróżnicowaniu kolorystycznym utworów. Usłyszymy z nich piąty, który wykorzystuje w concertinie obok fletu i solowych skrzypiec także koncertujący klawesyn, oraz trzeci, składający się właściwie tylko z dwóch części, gdyż środkowe Adagio zastępują dwa akordy.
Skrzypcowe koncerty Johanna Sebastiana Bacha charakteryzują się trzyczęściową strukturą, naprzemiennym występowaniem partii tutti i solowych oraz harmoniczną koncepcją szkoły weneckiej. Koncert a-moll nawiązuje bardziej do twórczości Antonia Vivaldiego, niż innych kompozytorów, ale jego fragmenty solowe wyrastają ponad artystyczny warsztat poprzednika.
Z czterech suit kompozytora, który wzory czerpał z dokonań Jean-Baptiste’a Lully’ego, dużą popularnością cieszą się druga i trzecia. II Suita h-moll na orkiestrę smyczkową i solo traktowany flet kryje w sobie nieczęsto spotykane u Bacha momenty humoru. Przejawiają się szczególnie w rytmice, doborze dowcipnych tematów i sposobie ich opracowania.
Wsłuchajmy się i pobawmy…

 

 

  Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.