PL |  EN
CZWARTEK17
styczeń
2019

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  11:00
  17:00

Sokolska 2
Katowice

Młoda Filharmonia z baletem


Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”

Wykonawcy:
  • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
  • Joanna Natalia Ślusarczyk - dyrygent
  • Tancerze z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu
  • Regina Gowarzewska - prowadzenie

Program:
  • Piotr Czajkowski - Suita z baletu Dziadek do orzechów op. 71a
  • Antonín Dvořák - Uwertura koncertowa Karnawał op. 92
  • Maurice Ravel - Alborada del gracioso
  • Ludomir Różycki - Polonez uroczysty
Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent” 
Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2018/2019 jest Joanna Natalia Ślusarczyk.
 

 

 

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.