PL |  EN
NIEDZIELA27
listopad
2016


T

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  17:00
Sokolska 2
Katowice

Krzysztof Herdzin & Śląska Orkiestra KameralnaWykonawcy:
 • Śląska Orkiestra Kameralna
 • Krzysztof Herdzin - dyrygent
 • Krakowskie Trio Stroikowe w składzie:
  Marek Mleczko - obój
  Roman Widaszek - klarnet
  Paweł Solecki - fagot

Program:
 • Krzysztof Herdzin - Concertino na trio stroikowe i orkiestrę smyczkową (prawykonanie)
 • Leszek Możdżer - Koncert preludium i fuga na orkiestrę smyczkową
 • Krzysztof Herdzin - Preludium Asertywne / Nieasertywna Toccata
 • Krzysztof Herdzin - Suita na tematy polskie

Był pierwszym żyjącym kompozytorem, który pojawił się na liście najlepiej sprzedających się krążków w jednej z sieci angielskich sklepów płytowych. Dotąd zarezerwowana była wyłącznie dla takich nazwisk jak Bach, Mozart, Beethoven, Chopin czy Czajkowski. W następnym miesiącu płyta z III Symfonią Symfonią pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego z drugiego miejsca przesunęła się na pierwsze. Dostrzegła to któraś z brytyjskich rozgłośni radiowych a wnet podchwyciły i amerykańskie. Zaczęło się kręcić. Najlepiej sprzedającą się płytą Symfonia pieśni żałosnych była przez ponad rok. Amerykańscy kierowcy wielkich ciężarówek przez radio przekazywali sobie częstotliwości radiostacji, które akurat nadawały dzieło Góreckiego. Muzyka klasyczna zbłądziła pod strzechy. Po jego trzecią sięgnęły chyba wszystkie orkiestry a po inną twórczość katowiczanina tak renomowane zespoły, jak kwartet Kronos. I liczne kapele. Rockowe, bluesowe, hip-hopowe i jakie tam jeszcze. Rezultaty zacierania gatunkowych granic bywały różne, ale i w jakiś sposób inspirujące.

Pod szyldem IV Katowickich Dni Henryka Mikołaja Góreckiego proponujemy podróż w pewien sposób – „w drugą stronę”. Znakomitego jazzmana Krzysztofa Herdzina namówiliśmy na podróż w stronę klasyki ze Śląską Orkiestrą Kameralną i Krakowskim Triem Stroikowym. Odpowiedni repertuar autor jazzowych przeróbek utworów Fryderyka Chopina znalazł w twórczości własnej i Leszka Możdżera. Przedstawimy to w niedzielnym koncercie 27 listopada.

 

Współorganizator 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

 

Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2016/2017 jest Paweł Jaskółka.

Paweł Jaskółka
Urodził się w 1988 roku w Jaśle. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Krośnie ukończył z wyróżnieniem w zakresie gry na trąbce. W 2006 roku podjął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego (kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki). Ukończył je z wyróżnieniem (2011), a jego praca magisterska Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918, została opublikowana pod tym samym tytułem przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie (2014). 
Podczas studiów uczestniczył m.in. w kursach Międzynarodowej Akademii Bachowskiej Helmutha Rillinga i jako wykonawca w licznych koncertach Chóru Akademii Muzycznej, Krakowskiego Chóru Kameralnego i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W roku akademickim 2010/11 był stypendystą miasta Krakowa. 
Ukończył studia licencjackie z zakresu dyrygentury jako ostatni absolwent w klasie prof. Jerzego Katlewicza (2013). Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Studia dyrygenckie II stopnia w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach zakończył w 2015 r. z oceną celującą. Jako dyrygent prowadził koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego, Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 
Obecnie jest uczestnikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich (kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też pracę dydaktyczną w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w szkołach muzycznych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje.

 

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Piotr Jaskółka będzie uczestniczył w przygotowaniach ośmiu programów koncertowych. A jeden z nich przygotuje i poprowadzi samodzielnie aż czterokrotnie w ramach cyklu koncertów edukacyjnych Młoda Filharmonia. Ich program wypełnią utwory m.in. Stanisława Moniuszki, Richarda Wagnera, Jana Gawlasa i Henryka Mikołaja Góreckiego.

 

 

  Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.