PL |  EN
SOBOTA14
listopad
2015

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  18:00
Sokolska 2
Katowice

Trzy kobiety, trzy losy... - Kantaty w interpretacji scenicznejWykonawcy:
 • Laila Cathleen Neuman — Armida
 • Andrea Široká — Agrippina
 • Stanislava Jirků — Lucrezia
 • Orkiestra Historyczna

Program:
 • Johann Gottlieb Graun - Uwertura D-dur
 • Johann Friedrich Schreyfogel - Koncert na skrzypce i orkiestrę d-moll
 • Georg Friedrich Haendel - Armida abbandonata HWV 105
 • Georg Friedrich Haendel - Agrippina condotta a morire HWV110
 • Georg Friedrich Haendel - La Lucrezia HWV 145

Kierownictwo muzyczne: Martyna Pastuszka, Jan Čižmář
Reżyseria: Patricie Částková

{oh!} Orkiestra Historyczna:
Martyna Pastuszka (koncertmistrz), Seojin Kim-Świątkiewicz, Marzena Biwo, Dominika Małecka, Paweł Miczka - skrzypce
Bartosz Kokosza – wiolonczela
Stanisław Smołka – kontrabas
Marcin Świątkiewicz – klawesyn
Jan Čižmář- teorba
 

{oh!} Orkiestra Historyczna założona została w 2012 r. w Katowicach przez grupę instrumentalistów - entuzjastów i pasjonatów muzyki dawnej, skupionych wokół koncertmistrzyni Martyny Pastuszki oraz menedżera Artura Malke.

Poświęcając się wykonawstwu historycznemu, członkowie {oh!} Orkiestry nie zapominają o najważniejszym, czyli jak najbliższym dotarciu z muzyką do odbiorców. Praca nad każdym elementem dzieła, podkreślająca znaczenie muzyki w wymiarze retorycznym owocuje koncertami, których celem jest nie tylko znakomita komunikacja między wykonawcami, ale przede wszystkim, pomiędzy muzykami a słuchaczami.
Już od pierwszego koncertu ten rodzaj korespondencji został dostrzeżony i doceniony przez krytyków, a także zapraszanych do współpracy solistów.

Utrzymując silne więzi z miastem Katowice i tamtejszymi instytucjami kultury od początku wspierającymi działalność zespołu, Orkiestra może realizować ambitne programy, współpracując z szerokim gronem artystów zagranicznych. W styczniu 2014 {oh!} wzięła udział we współczesnej premierze opery D. Sarriego „Didone abbandonata” w Brnie, we współpracy z czeskimi i słowackimi solistami oraz reżyserem Tomášem Pilařem, zdobywając niezwykle pozytywne recenzje w prasie oraz entuzjastyczny odbiór wśród publiczności. W tym samym roku zespół dokonał także swoich pierwszych nagrań płytowych: z muzyką ze zbiorów jasnogórskich oraz solowymi koncertami skrzypcowymi i klawesynowymi ze zbiorów Biblioteki w Dreźnie dla polskiej wytwórni DUX.
Pomimo krótkiej działalności {oh!} Orkiestra Historyczna bardzo szybko zdobyła uznanie na międzynarodowych festiwalach oraz estradach w Polsce i za granicą, koncertując m.in. w: Valticach, Pradze, Brühl, Altenie, Częstochowie, Gliwicach, Tarnowie, Warszawie, tureckim Stambule i Ankarze.

{oh!} Orkiestra Historyczna to przede wszystkim zespół młodych i pełnych energii profesjonalnych artystów, którzy będąc pasjonatami w swojej dziedzinie i osobami silnie związanymi z Górnym Śląskiem, chcą wnieść w ten region nową jakość w wykonawstwie muzyki dawnej, stając się jego kulturalną wizytówką w Polsce i za granicą.

14 listopada 2015r., sobota g.18.
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Laila Cathleen Neuman (Holandia) — Armida
Andrea Široká (Czechy) — Agrippina
Stanislava Jirků (Czechy) — Lucrezia
{oh!} Orkiestra Historyczna
Program:
J. G. Graun - Uwertura D-dur
J. F. Schreyfogel - Koncert na skrzypce i orkiestrę d-moll
G. F. Händel  Kantaty w interpretacji scenicznej
Armida abbandonata HWV 105
Agrippina condotta a morire HWV110
La Lucrezia HWV 145

 

Podczas koncertu oficjalna premiera oraz możliwość zakupu pierwszej płyty {oh!} Orkiestry Historycznej!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. F. Schreyfogel, Ch. Schaffrath, G. Visconti
Martyna Pastuszka - skrzypce, Marcin Świątkiewicz - klawesyn
DUX 2015

 Martyna Pastuszka - koncertmistrz
Od 2012 roku jest pierwszym skrzypkiem i dyrektorem artystycznym założonej wraz z menedżerem Arturem Malke {oh!} Orkiestry Historycznej. W zespole skupiła wokół siebie grupę znakomitych muzyków fascynatów-wirtuozów, co wraz z jej niebanalną wyobraźnią muzyczną oraz docenianymi przez obserwatorów umiejętnościami kształtowania pracy zespołu pozwoliły na dynamiczny rozwój {oh!} Orkiestry Historycznej, która bardzo szybko wzbudziła zaufanie i poparcie u największych polskich instytucji muzycznych oraz festiwali międzynarodowych.
Jako koncertmistrz Martyna Pastuszka jest także zapraszana do współpracy z innymi zespołami, m.in.: Le Parlement de Musique (2009-2013), Capella Cracoviensis (od 2010), Collegium Marianum. Jako kameralistka współpracuje z kolońską formacją NeoBarock, paryską orkiestrą Le Cerlce de l'Harmonie oraz, przede wszystkim, od 2001 roku, z polskim zespołem Arte dei Suonatori.
To właśnie współpraca z orkiestrą Arte dei Suonatori i jej licznymi gośćmi, a także studia w katowickiej Akademii Muzycznej ukształtowały gust muzyczny Martyny Pastuszki i wykształciły ją wiolinistycznie. Nieustającym źródłem inspiracji są dla artystki znakomite osobowości muzyczne, które spotkała w swej karierze: Rachel Podger, Guliano Carmignola, Andrew Parrott, Julien Chauvin, Andreas Staier, Hidemi Suzuki, Barthold Kuijken, Dan Laurin, Rene Jacobs.
Martyna realizuje się również w szeroko prowadzonej działalności pedagogicznej. Jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Muzycznych im. L. Janačka w Brnie gdzie prowadzi klasy skrzypiec barokowych, a młodych skrzypków kształtuje także podczas rozmaitych kursów muzycznych.

 

  Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.