PL |  EN
ŚRODA11
listopad
2015

Archikatedra Chrystusa Króla
  10:30
Katowice

Muzyczna oprawa mszy świętej - Święto NiepodległościWykonawcy:
  • Chór Filharmonii Śląskiej
  • Jarosław Wolanin - dyrygent
  • Bartłomiej Duś - saksofon

Program:
  • Anton Bruckner - Os justi
  • Giovanni Pierluigi da Palestrina - Alleluja
  • Adrian Robak - Psalm na chór mieszany i saksofon (prawykonanie w ramach priorytetu „Zamówienia kompozytorskie”)
  • Anton Bruckner - Ave Maria

Chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina w Święto Niepodległości 11 listopada tradycyjnie da w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla muzyczną oprawę uroczystej mszy świętej za Ojczyznę. Ze śpiewakami muzykować będzie wielce utalentowany saksofonista Bartłomiej Duś. Przewidziano bowiem prawykonanie nowego Psalmu na chór i saksofon. Adrian Robak skomponował ten utwór w ramach priorytetu Instytutu Muzyki i Tańca „Zamówienia kompozytorskie” na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W komentarzu do utworu Maryla Renat napisała:
Adrian Robak to już bardzo uznany twórca młodego pokolenia. Pochodzi z Bytomia, studia kompozytorskie ukończył w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Aleksandra Lasonia, później także u prof. Eugeniusza Knapika. Jest twórcą dzieł symfonicznych, kameralnych, chóralnych, a także muzyki teatralnej. Jego utwory były wykonywane w prestiżowych salach koncertowych: w Warszawie, Wenecji, Nowym Jorku. Współpracował również jako akompaniator i śpiewak ze znanym zespołem Camerata Silesia. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Najnowsza kompozycja Psalm na saksofon i chor mieszany w dwóch częściach to rodzaj dziękczynienia. Biblijne teksty w obu częściach odnoszą się do Boga jako dobrego pasterza. Tekst pierwszej części to znany z dawnej twórczości motetowej tekst z Ewangelii wg św. Jana, Ego sum pastor bonus (Ja jestem dobrym pasterzem), druga część sięga do tekstu z Księgi psalmów Dominus pascit me nihil (Pan jest moim pasterzem). Oryginalna obsada utworu: saksofon w dwóch odmianach, sopranowej i barytonowej połączony z chórem mieszanym przywołuje zupełnie nowe jakości barwowe i wyrazowe. Wszak instrument ten kojarzony jest zwykle z jazzem i muzyką popularną. Taka wizja to jak nowe oświetlenie dla jakże dobrze już znanego religijnego przesłania o Stwórcy, dobrym pasterzu.

 

11 listopada 2015, środa godz. 10.30
Archikatedra Chrystusa Króla, Katowice
Muzyczna oprawa mszy świętej – Święto Niepodległości
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Bartłomiej Duś – saksofon
Program:
Anton Bruckner - Os justi
Giovanni Pierluigi da Palestrina - Alleluja
Adrian Robak - Psalm na chór mieszany i saksofon (prawykonanie) 
Anton Bruckner - Ave Maria

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca


         

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.