F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN
CZWARTEK09
kwiecień
2015


T, O

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  18:00
Sokolska 2
Katowice

Strefa Melomana – spotkanie z Janem WojtachąWykonawcy:
 • Prof. Jan Wojtacha - gość specjalny koncertu
 • Chór Filharmonii Śląskiej
 • Jarosław Wolanin - dyrygent
 • Adam Eibin - organy

Program:
 • Randall Thompson - Alleluja
 • Johannes Brahms - Geistliches Lied op.30 na chór mieszany i organy
 • Anton Bruckner - Os justi
 • Józef Świder - Cantus gloriosus
 • Wojciech Kilar - Dona nobis pacem
 • Henryk Mikołaj Górecki - Totus Tuus
 • Charles Hubert Hastings Parry - Blest Pair of Sirens

Strefa Melomana

W roku 70-lecia Filharmonii Śląskiej miło nam zaprosić na spotkanie w Strefie Melomana z prof. Janem Wojtachą, twórcą naszego chóru, tym bardziej, że spotkanie to w czwartek 9 kwietnia o godz. 18 dopełnią śpiewacy pod dyrekcją wychowanka Profesora – Jarosława Wolanina, którym na organach partnerować będzie Adam Eibin. W programie przewidziano słynne utwory chóralne, pomiędzy którymi znakomitą reprezentację tworzą dzieła kompozytorów śląskich: naszego patrona Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara i Józefa Świdra.
Chór był drugim po orkiestrze symfonicznej artystycznym zespołem filharmoników. Powstał z inicjatywy Karola Stryji we wrześniu 1974 roku a koncertować zaczął z okazji 30-lecia Filharmonii Śląskiej. Tworzył go i jego markę przez 30 lat do lipca 2004 roku budował Jan Wojtacha – chóralny maestro oraz metodyk prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych, pedagog katowickiej uczelni muzycznej, dziekan jej Wydziału Wychowania Muzycznego (1979-1990), kierownik Zakładu Dyrygowania (1988-1991), od utworzenia (1991) kierujący Katedrą Chóralistyki. Jak mówią wychowankowie Profesora, kto przeszedł przez „szkołę Wojtachy”, wie co to czystość intonacji, rytmiczna precyzja, odpowiednia emisja, frazowanie, opanowanie i więcej – bo samoświadomość własnego głosu, zdyscyplinowanie w porozumieniu z dyrygentem.
Działalność artystyczną rozpoczął już w czasie studiów prowadząc amatorskie zespoły chóralne (w latach 1958-1968), z którymi zdobywał czołowe miejsca na konkursach śpiewaczych. W latach 1964-1981 kierował chórem żeńskim Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach, którego wysokie walory dwukrotnie nagrodzono I nagrodą na konkursie Legnica Cantat oraz III lokatą na duńskim festiwalu People to People (1978). roku. W latach 1965-1979 prowadził Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Z Chórem Filharmonii Śląskiej koncertował w całej Polsce i za granicą (Belgia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy), m.in. na tak prestiżowych festiwalach, jak Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Händelfestspiele w Halle, w Muzyki Francuskiej w La Chaise-Dieu, Poznańska Wiosna, Festiwal Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, Dni Muzyki Oratoryjnej w Opolu, Muzyki Dawnej w Krakowie, w Łańcucie, Gaude Mater w Częstochowie, w Brnie. Wiele dzieł utrwalono dla potrzeb filmu, radia i telewizji oraz fonografii polskiej i obcej.

 


9 kwietnia 2015, czwartek godz. 18.00 T, O
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Strefa Melomana – spotkanie z Janem Wojtachą
prof. Jan Wojtacha – gość specjalny koncertu
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Adam Eibin – organy
Program:
Randall Thompson – Alleluja
Johannes Brahms – Geistliches Lied op.30
Anton Bruckner – Os justi
Józef Świder – Cantus gloriosus
Wojciech Kilar – Dona nobis pacem
Henryk Mikołaj Górecki – Totus Tuus
Charles Hubert Hastings Parry – Blest Pair of Sirens
 

  Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.