F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN
NIEDZIELA10
maj
2015


T, O, B

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
  17:00
Sokolska 2
Katowice

Filharmoniczne wieczory organoweWykonawcy:
  • Julian Gembalski - fortepian, organy
  • Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska - sopran
  • Roman Jochymczyk - słowo

Program:
  • Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Joseph Haydn, Franz Liszt oraz improwizacje

Do przedostatniego w nowej serii Filharmonicznych wieczorów organowych, w niedzielę 10 maja (godz.17), jego moderator Władysław Szymański zaprosił swego mistrza i zarazem muzycznego projektanta naszego instrumentu, prof. Juliana Gembalskiego, który do uddziału w swym recitalu zaprosił swą wieloletnią artystyczną partnerkę, znakomitą śpiewaczkę, Elżbietę Grodzką-Łopuszyńską. W programie znajdą się utwory Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Ferenca Liszta, Josepha Haydna, Johanna Ludwiga a także improwizacje obojga znakomitych artystów.
Julian Gembalski jest absolwentem Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Wandy Uszok. Naukę gry organowej rozpoczął pod kierunkiem organisty Katedry Chrystusa Króla, Stanisława Kopernoka. Następnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów Henryka Klaji oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji (Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis, Jean Saint-Arroman). Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał ponad 40 płyt, w tym siedem z sopranistką Elżbietą Grodzką-Łopuszyńską. W latach 1991-2008 zrealizował cykl nagrań radiowych – Antologię organów na Górnym Śląsku, w którym nagrał ok. 90 organów regionu. Obok działalności artystycznej jako organista i pianista oraz kompozytorskiej zajmuje się pracą naukową i dydaktyką. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów i pełni funkcję Kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej. W latach 1996-2002 był rektorem swej uczelni. Autor licznych publikacji i projektów organów, m.in. instrumentu Filhamonii Śląskie, jest założycielem pierwszego w Europie środkowo-wschodniej muzeum organów, a od wielu lat archidiecezjalnym wizytatorem organów i organistów.
Jest laureatem konkursów improwizacji fortepianowej i organowej w Gdańsku, Nowej Rudzie i Weimarze oraz licznych nagród (m.in. nagroda im. Korfantego, im. Ligonia, nagroda Lux ex Silesia arcybiskupa metropolity katowickiego, nagroda Śląski Szmaragd biskupa ewangelicko-augsburskiego). Przez Jana Pawła II odznaczony został papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice.
Absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest rówmież Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, która ukończyła uczelnię z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego prof. Stanisławy Marciniak- Gowarzewskiej. Ukończyła także filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka konkursów wokalnych (m.in. I nagrody na Konkursie Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach) debiutowała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu w Don Giovannim W.A.Mozarta. Współpracuje jako solistka z licznymi zespołami wokalno-instrumentalnymi, symfonicznymi i kameralnymi. Brała udział w polsko-niemieckim projekcie jako solistka Landes Jugend-Orchester pod dyrekcją Klausa Arpa, wykonując m.in. partię Berty w operze Lorelei Maxa Brucha. Wykonuje muzykę dawną i współczesną, często podejmuje się prawykonań. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki sakralnej różnych epok koncertując w świątyniach i salach koncertowych w kraju i za granicą. Od 1999 roku koncertuje z Julianem Gembalskim, wykonując, obok muzyki dawnej i współczesnej, również jego utwory i wspólne improwizacje. W swoim dorobku ma nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. W 2012 roku została laureatką Nagrody im. Błogosławionego Ks. Emila Szramka. W roku 2004 otrzymała stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pracuje na stanowisku profesora.

 

10 maja 2015, niedziela godz. 17.00 T, O
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczne wieczory organowe
Julian Gembalski – organista
Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran
Roman Jochynczyk  – słowo
Program:
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552
Georg Friedrich Händel – Kantata na sopran i basso continuo Allor ch’io dissi addio HWV 80
Johann Sebastian Bach – Fantazja C-dur (niedokończona) BWV 573 (z improwizacją)
Julian Gembalski – Wariacje barokowe na temat pieśni kościelnej (improwizacja)
Georg Friedrich Händel – Kantata na sopran i basso continuo Parti l’idolo mio HWV 147
przerwa
Ferenc Liszt – Preludium i fuga B-A-C-H
Joseph Haydn – aria Gabriela Nun beut die Flur z oratorium Stworzenie świata
Johann Ludwig Krebs – Fuga B-A-C-H
Joseph Haydn – aria Gabriela Auf starkem Fittich z oratorium Stworzenie świata
Julian Gembalski, Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – Musica improvisata
 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.