https://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300169243853!3102.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300161598610!3105.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300156179129!3095.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300147665555!2851.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300109293922!3111.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300107947042!3110.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.