http://www.sklep.filharmonia-slaska.eu/produkt-21-Viva_w_filharmonii_-_Dzwiekowy_domek_emocji_cz_II-192-.htmlhttp://filharmonia-slaska.eu/index.php?inc=14&id_arty=15327281041255https://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-PRELUDIUM_DO_NIEPODLEGLOSCI%3Cbr%3E%3Cbr%3E-15361291442890.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295798669827!3034.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295732358552!3033.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15323437689067!3048.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295728779287!3032.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-WIELKIE_DZIELA_CZASOW_ROZNYCH%3Cbr%3E%3Cbr%3E-15368427612438.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-INAUGURUJEMY_XIII_FESTIWAL_KOMPOZYTOROW_POLSKICH-15368418986467.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15293275002521!3013.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-NAJLEPSZY_EUROPEJCZYK_X_FITELBERGA_I_TRIUMFATORKA_WIENIAWSKIEGO-15361296870986.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.