PL |  EN

ZAGRANICZNE WYSTĘPY FILHARMONIKÓW ŚLĄSKICH

Rewelacja sezonu – pierwszy w Polsce występ Daniela Orena 13 marca w Filharmonii Śląskiej będzie miał swą kontynuację.
Pierwszy zwycięzca słynnego Konkursu Dyrygentów Herberta von Karajana z Orkiestrą Symfoniczną i przygotowanym przez Jarosława Wolanina Chórem Filharmonii Śląskiej oraz Łukaszem Gajem (tenor) i Adamem Szerszeniem (baryton) wykonał w Katowicach Messa di Gloria Giacoma Pucciniego. Z dyrygentem największych scen operowych świata, który ma najwięcej występów w dziejach blisko stuletniego, prestiżowego festiwalu Arena di Verona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 11 i 12 września spotka się ponownie na dwóch koncertach w Kijowie. W jednym wykonają raz jeszcze mszę Giacoma Pucciniego, w drugim dzieła Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Éoduarda Lalo.
W październiku natomiast do Rzymu pojedzie Śląska Orkiestra Kameralna. We współpracy z Associazione Tre Orchestra i Instytutem Polskim w Rzymie przygotowujemy projekt „Śląska Orkiestra Kameralna – z ziemi polskiej do włoskiej”, dedykowany obchodom 100-lecia polsko-włoskich stosunków dyplomatycznych. Projekt obejmuje koncert Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Massimiliana Caldiego, który w 1999 roku wygrał nasz VI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, a w latach 2006-2010 był kierownikiem artystycznym Śląskiej Orkiestry Kameralnej. Przygotowywana jest też wystawa monograficzna o stuleciu polsko-włoskich stosunków dyplomatycznych. Planowane są autorskie spotkanie z Massimilianem Caldim oraz warsztaty, poprowadzone dla włoskich muzyków przez Śląską Orkiestrę Kameralną.
W koncercie „Polskie drogi prowadzą do Rzymu” zaprezentujemy twórczość wielkich polskich kompozytorów różnych epok, a zakończymy akcentem włoskim – dziełem Nino Roty. Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą Massimiliana Caldiego i Łukasz Długosz w rzymskim Teatro Palladium zagrają: I Kwartet smyczkowy d-moll Stanisława Moniuszki dla uczczenia 200-lecia urodzin kompozytora, uwerturę do opery „Don Desiderio” Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, muzyka i dyplomaty urodzonego i działającego we Włoszech, Suitę na smyczki G-dur Ignacego Jana Paderewskiego, Trzy utwory w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego, Koncert fletowy op. 148 bis Mieczysława Weinberga na 100-lecie jego urodzin oraz Koncert na orkiestrę smyczkową uwielbianego przez Włochów Nino Roty. Utwory Stanisława Moniuszki i Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego będą miały premierowe wykonanie zagraniczne wersji na orkiestrę smyczkową.
 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.