PL |  EN

TAM SIĘGAJ, GDZIE WZROK NIE SIĘGA...

Informowaliśmy już o wynikach naboru wniosków do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Moniuszko 2019 – Promesa”, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca oraz o tym, że wśród wybranych 48 projektów do realizacji jest projekt Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego „Gdybym miał Twój dar podbijania serc… – Majówka z Moniuszką”, obejmujący 16 wiosennych wydarzeń i działań multidyscyplinarnych. Miło nam donieść, że wysoko oceniono też i dofinansowany zostanie przez MKiDN kolejny nasz projekt z zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury programu „Edukacja Kulturalna 2019”.
Filharmoniczny interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” znalazł się w pierwszej piątce projektów najwyżej ocenionych spośród 900 zgłoszonych. Wykorzystując różne formy ekspresji, w 25 imprezach planowanych na ostatni kwartał tego roku chcemy rozwijać kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, a poprzez współdziałanie integrować różne grupy wiekowe i społeczne.
W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, a w grudniu – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany w tym terminie wskazuje, że szczególnie ważną będzie w nim próba integracji niewidomych i osób niedowidzących z osobami, które takich dysfunkcji nie mają. Chcemy, by potem ci pierwsi sprawnie i samodzielnie potrafili poruszać się w Filharmonii Śląskiej, a sprawni – choć na chwilę poczuli jak to jest funkcjonować w ciemności. By zrobić to dobrze, zaprosiliśmy do współpracy: Polski Związek Niewidomych (okręg śląski), Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym i Fundację „Szansa dla Niewidomych”. Z uczestnikami sensorycznego eksperymentu spotka się Sebastian Biały, niewidomy fizjoterapeuta i nauczyciel. W Katowicach i poza nimi przygotowujemy działania edukacyjne, aktywujące twórczo uczestników poprzez udział w kulturze muzycznej.
Dla 10 zajęć edukacyjnych poza Filharmonią w specjalnych placówkach szkoleniowych (także na terenach wiejskich) zostaną przygotowane odpowiednie – w zależności od dysfunkcji – programy, uwzględniające uczestnictwo, naukę śpiewu, możliwości poznawania instrumentów przez dotyk. 6 warsztatów muzycznych będzie okazją eksperymentowania w kreowaniu nowych instrumentów, wywoływania dźwięków, pierwszych lekcji gry na instrumentach klasycznych. Będą wreszcie 4 koncerty Śląskiej Orkiestry Kameralnej i 3 familijne z możliwością interaktywnego uczestnictwa i wykorzystania instrumentów powstałych podczas warsztatów. Zaproszono Krzysztofa Dobosiewicza, kompozytora filharmonicznej publiczności familijnej dobrze znanego, doświadczonego w aktywizacji osób niepełnosprawnych, twórcę specjalnie dla filharmonicznych kameralistów przygotowanej kompozycji „SALIJA – po drodze do szczęścia”. Będzie wystawa. Nasza stronę internetową chcemy uczynić bardziej przyjazną dla osób niedowidzących.
To wszystko zimą. Teraz zabieramy się do roboty, by wszystko zaplanowane zrealizować.
 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.