PL |  EN

ŚPIEWAJMY I GRAJMU MU! - KONCERT KOLĘD Z UDZIAŁEM ORKIESTRY SYMFONICZNEJ


Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie już po raz dziesiąty zaprasza na wspólne kolędowanie z Janem Pawłem II, które odbędzie się 26 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00. Podczas jubileuszowego koncertu w Centrum Kongresowym ICE Kraków wystąpią znakomici artyści: Małgorzata Walewska, Kasia Cerekwicka, Beata Rybotycka, Kasia Moś, Natalia Rubiś, Ewa Uryga, Marek Torzewski, Łukasz Zagrobelny, Mateusz Ziółko, Jan Karpiel Bułecka, Krystian Krzeszowiak oraz Chór Rodzinny Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Francesco Bottigliero.
Koncert poprowadzą Olimpia Górska oraz Bartłomiej Koszarek.

 

26 stycznia 2019 roku, sobota g. 18.00
Centrum Kongresowe ICE Kraków
Śpiewajmy i grajmy mu! - X Kolędowanie z Janem Pawłem II
Małgorzata Walewska
Kasia Cerekwicka
Beata Rybotycka
Kasia Moś
Natalia Rubiś
Ewa Uryga
Marek Torzewski
Łukasz Zagrobelny
Mateusz Ziółko
Jan Karpiel Bułecka
Krystian Krzeszowiak
Chór Rodzinny Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Francesco Bottigliero - dyrygent
Olimpia Górska - prowadzenie
Bartłomiej Koszarek - prowadzenie

Bilety dostępne na stronie www.ebilet.pl

Organizator koncertu

 

 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.