PL |  EN

SEKRETNY UROK FILHARMONII

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
    

INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU                       MECENAT
     WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO                    MIASTA KATOWICE
                                         

Każda instytucja ludźmi stoi. Najbardziej rozpoznawalnymi twarzami instytucji są ich szefowie, stratedzy budowania marki, strażnicy odpowiedniego poziomu. Bez wojska wszakże, bez żołnierzy żaden generał nie zwycięży. Jeśli za właściwego twórcę marki Filharmonii Śląskiej uważamy dzisiaj prof. Karola Stryję, którego setną rocznicę urodzin w tym roku już obchodziliśmy, to przecież mamy świadomość, że budował ją z zespołem, ze swymi przybocznymi – inspektorami i koncertmistrzami, których zadaniem było przenieść w orkiestrowe szeregi pragnienie uzyskania artystycznej doskonałości. Sukcesy były tylko wtedy, kiedy szli ławą, wspólnie. I było ich sporo. Do dziś – dzięki kontynuatorom.
Z naszej kwerendy wynika, że od wiosny 1945 roku do teraz przez Filharmonię Śląską przewinęło się jakieś 1470 pracowników: artystów muzyków i śpiewaków, ale i księgowych, technicznych, estradowych, sprzątaczek, szatniarzy, bileterów, elektryków, portierów, organizatorów czy prelegentów. Każdy z nich wpływał, i każdy istotnie, na postrzeganie Filharmonii przez innych, zwłaszcza przez melomanów i krytyków, bywalców, ale i przypadkowych słuchaczy. Jeśli się w tych wyliczeniach pomyliliśmy, to raczej tylko zaniżając tę liczbę. W naszym archiwum nie zachował się program pierwszego koncertu (tym cenniejszy jawi się nam jego jedyny zachowany afisz), to i jakieś biurewskie papiery mogły się nie dochować. Nazwiska wszystkich policzonych pojawią się na jednej z naszych ścian. Wielu z tych osób z nami już nie ma. Ludzie tak szybko odchodzą...
Miło nam, że spore grono naszych emerytów regularnie wciąż odwiedza swe progi. Gorąco zapraszamy na spotkanie z nimi oraz muzykami dzisiaj u nas pracującymi. Mają z Państwem się spotkać m.in. niegdysiejsza koncertmistrzyni i wielka dama do dziś Zofia Bortel, pełna ciepła i osobistego uroku skrzypaczka Lidia Strzelecka-Misiąg, mistrzowska realizatorka filharmonicznych nagrań, przyjazna tak samo muzyce, jak i muzykom Elżbieta Szczerba, mistrzyni bel canto ale i pięknego słowa Karina Paszek, skrupulatny filharmoniczny kronikarz, koncertmistrz Eugeniusz Pawełek czy wychowanek i kontynuator filharmonicznego dzieła Jana Wojtachy – Jarosław Wolanin. Może opowiedzą, też i historie z przymrużeniem oka – który z dyrygentów prowadził orkiestrę, podpierając biodrem klapę fortepianu, albo w czyim koncercie odpadły tego instrumentu pedały?

23 maja 2015, sobota godz. 14.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Sekretny urok Filharmonii
Spotkanie autorskie z wieloletnimi pracownikami Filharmonii
Grać będzie Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent
Regina Gowarzewska – prowadzenie
Program:
W. A. Mozart – Uwertura „Wesele Figara”
W. A. Mozart – Divertimento F-Dur
G. Faure – Berceuse
Wł. Szpilman - „W małym kinie”
Pod Papugami z repertuaru Czesława Niemena
Anna Maria  z repertuaru Czerwonych Gitar
Whiter Shade of Pale  z repertuaru Procol Harum
Nights in White Satin z repertuaru The Moody Blues
House of the Rising Sun z repertuaru The Animals
Yesterday z repertuaru The Beatles
 

 

Dla naszych ABONAMENTOWICZÓW wstęp wolny!!!

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.