PL |  EN

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

W wielką radością pragniemy poinformować, że zostaliśmy dostrzeżeni i docenieni przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji, która postanowiła uhonorować Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Kultura w roku 2017 działalność artystyczną Filharmonii Śląskiej oraz jej Dyrektora, prof. Mirosława Jacka Błaszczyka.
Zaproszenie do szacownego grona laureatów nagrody, której tradycja sięga 1992 roku, jest dla nas bardzo cennym wyróżnieniem, motywującym nas do dalszego rozwoju i wytężonej pracy na jak najwyższym artystycznym poziomie.

Relacja z wręczenia nagród:

http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/g/xxvi-gala-laurow-umiejetnosci-i-kompetencji-w-domu-muzyki-i-tanca-w-zabrzu-2018-zdjecia-lista-nagrodzonych,12866648,27152184/
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.