PL |  EN

PAMIĘCI HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

W przedostatnim koncercie VI Katowickich Dni Henryka Mikołaja Góreckiego proponujemy Messa da Requiem Giuseppe Verdiego. Na dyrygenckim podium stanie animator Dni, prof. Mirosław Jacek Błaszczyk. XIX-wieczne msze żałobne Hectora Berlioza, Gabriela Faurégo czy Antonína Dvořáka wykraczają poza ramy liturgii, ale jeszcze chyba bardziej dotyczy to Requiem Giuseppe Verdiego, pełnego efektów wręcz teatralnych (np. trąby Sądu Ostatecznego, otaczające scenę w Tuba mirum). A jeszcze Verdi wprowadził głosy żeńskie wbrew dekretom, które zakazywały wówczas kobietom śpiewania podczas liturgii w Kościele katolickim. O Requiem Verdiego mówiono: „opera w sutannie” i chyba jest coś w tym na rzeczy, skoro teatry operowe dzisiaj decydują się na… inscenizacje tej żałobnej mszy. Verdi uwzględnił w niej także niektóre tradycje muzyki kościelnej, np. w wielkiej fudze Sanctus. Choć dla niektórych ta msza jest zbyt operowa, większość chyba jednak podziela zdanie Johannesa Brahmsa: „Jedynie geniusz mógł napisać to dzieło”. Kiedy w 1868 roku zmarł Gioacchino Rossini, Verdi zaproponował kilku kompozytorom włoskim oddanie hołdu twórcy Cyrulika sewilskiego wspólnie skomponowanym Requiem. Sam napisał część Libera me, ale ostatecznie z projektu nic nie wyszło. Libera me wykorzystał kilka lat później, poruszony śmiercią uwielbianego poety i powieściopisarza Alessandra Manzoniego. Verdiowskie Requiem wykonano w Mediolanie podczas uroczystości upamiętniającej pierwszą rocznicę śmierci Manzoniego (1874). Po krótkim czasie Messa da Requiem Giuseppe Verdiego zyskała popularność i do dziś jest często wykonywana.

Sponsor cyklu koncertów Złota 13

 
30 listopada 2018, piątek godz. 19.00 [T] [S] [Z13]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
VI Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Iwona Socha – sopran
Roksana Wardenga – alt
Mihail Mihaylov – tenor
Grzegorz Szostak – bas
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

 

 

UWAGA MELOMANI
W związku ze szczytem klimatycznym COP24, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i przybyłych gości, Prezes rady Ministrów wprowadza na obszarze województwa śląskiego i na terenie Krakowa pierwszy stopień alarmowy ALFA. Prosimy wszystkich melomanów biorących udział w koncertach organizowanych w Filharmonii Śląskiej w dniach od 26 listopada do 15 grudnia o niewnoszenie dużych toreb, bagaży plecaków i paczek na teren Filharmonii Śląskiej, ponieważ nie zostaną przyjęte do szatni. Jednocześnie informujemy, że wydarzenie to nie wprowadza zmian w ruchu drogowym w obrębie budynku filharmonii oraz nie generuje dodatkowych problemów związanych z parkowaniem.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.