PL |  EN

MUZYKA ŚWIATA I FANTASTYCZNY KLARNECISTA


Na drugi koncert wakacyjny Filharmonii Śląskiej w sobotę 7 lipca zaprasza Śląska Orkiestra Kameralna. Proponuje słuchaczom muzykę świata i… fantastycznego klarnecistę Krzysztofa Grzybowskiego. Był u nas niedawno i mamy tego świetny bis.
Krzysztof Grzybowski należy do grona najwybitniejszych polskich klarnecistów młodej generacji. Jako jedyny Polak ukończył z wyróżnieniem studia mistrzowskie u legendy klarnetu Sabine Meyer (Musikhochschule Lubeck). Po studiach mistrzowskich kontynuował studia kameralne pod kierunkiem prof. Wolfganga Meyera oraz prof. Eduarda Brunnera (Hochschule fur Musik Karlsruhe). Jako solista występował m.in. z: Academy of St. Martin in the Fields, London Gala Orchestra, Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej, Harmonia Nobile Chamber Orchestra. O jego występie po wręczeniu Kiwanis Award 2014 „Lübecker Nachrichten” pisała: „Zwycięzca przedstawił bardzo urozmaicony program. W pierwszej części koncertu przeważały klasyczne dźwięki, w drugiej części słuchacze mogli usłyszeć odwołania do jazzu czy tanga. Krzysztof Grzybowski przedstawił występ pełen ekspresji. Dzięki swojej wielkiej wirtuozerii oczarował słuchaczy. Publiczność była zachwycona i wzniosła spontaniczne i długotrwałe owacje”.

 

 

7 lipca 2018, sobota g. 18.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Muzyka świata
Śląska Orkiestra Kameralna
Krzysztof Grzybowski – klarnet
Regina Gowarzewska – prowadzenie
W programie: muzyka inspirowana folklorem węgierskim, greckim, włoskim, francuskim, argentyńskim oraz muzyką klezmerską.
 

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.