PL |  EN

LAUREAT KONKURSÓW OBOJOWYCH I DYPLOMANCI DYRYGENTURY

 
Laureat dwóch międzynarodowych konkursów obojowych Alexander Krimer wystąpi w piątek 8 czerwca  w Filharmonii Śląskiej, w koncercie dyplomantów dyrygentury.
23-letni Alexander Krimer urodził się w Mińsku (Białoruś), mieszka w Bonn. W wieku pięciu lat u ojca Olega Krimera brał pierwsze lekcje gry na fortepianie. Dwa lata później rozpoczął lekcje gry na oboju u Heinricha Kreipla w Bonn. Od 2009 r. był wielokrotnym laureatem nagrody Federalnej w konkursie Jugend musiziert w kategoriach obój, fortepian, akompaniament fortepianowy i muzyka kameralna. W latach 2009 i 2010 otrzymał specjalne nagrody Deutsche Stiftung Musikleben i od tego czasu był stypendystą Fundacji Jürgena Ponto. W tym samym roku otrzymał Beethovena-Bonnensis-Förderpreis w kategorii Multitalent. Studiował w Lubece a obecnie w Paryżu. W 2016 roku został laureatem drugich nagród dwóch międzynarodowych konkursów muzycznych – AudiMozart Oboe Competition we Włoszech i Be the One dla młodych artystów w Słowenii, zorganizowanego w ramach europejskiego projektu ONE®, w którym Filharmonia Śląska uczestniczy od 2008 roku.  Jako solista Alexander Krimer występował m.in. w Filharmonii Kolońskiej oraz z orkiestrami  RTV Slovenia, Bergische Symphoniker i Filharmonii im. Bohuslava Martinů w Zlinie. Katowickiej publiczności Alexander Krimer swój talent objawi w Koncercie obojowym C-dur KV 314 Wolfganga Amadeusa Mozarta, stanowiącym kwintesencję wczesnego stylu wiedeńskiego klasyka.
W tym samym koncercie Marta Magdalena Lelek zagra I Koncert skrzypcowy op. 35 Karola Szymanowskiego, a Ewa Biegas zaśpiewa Miłosną śmierć Izoldy jako dopełnienie wstępu do Tristana i Izoldy Richarda Wagnera. W programie znajdzie się jeszcze orkiestrowa fantazja Piotra Czajkowskiego – Romeo i Julia. Orkiestrę Symfoniczną FŚl w tym koncercie poprowadzą dyplomanci dyrygentury katowickiej Akademii Muzycznej – Adam Mokrus z klasy prof. Mirosława Jacka Błaszczyka i Wojciech Wantulok z klasy dra hab. Szymona Bywalca.
 

Koncert europejskiego projektu ONE® – an Orchestra Network for Europe ONE® is more  

    

8 czerwca 2018, piątek godz. 19.00     [T]   [S]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Na estradzie laureat konkursów obojowych
Koncert projektu An Orchestra Network for Europe ONE – is more
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Adam Mokrus – dyrygent
Wojciech Wantulok – dyrygent
Alexander Krimer (laureat Be the One – Konkursu Obojowego dla Młodych Artystów ONE®) –obój
Marta Magdalena Lelek – skrzypce
Ewa Biegas – sopran
Program:
Karol Szymanowski – I Koncert skrzypcowy op. 35
Richard Wagner – Wstęp i Miłosna śmierć Izoldy z dramatu muzycznego Tristan i Izolda
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert obojowy C-dur KV 314
Piotr Czajkowski – Fantazja orkiestrowa Romeo i Julia
 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.