PL |  EN

KONCERT SPECJALNY


85. urodziny Krzysztof Penderecki świętował 23 listopada. W niedzielę 25 listopada zapraszamy do Filharmonii Śląskiej na specjalny koncert z tej okazji. Drugi z naszych zespołów artystycznych – Chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina wykona chóralne dzieła krakowskiego Mistrza, który międzynarodową karierę rozpoczął od błyskotliwego debiutu w 1959 roku, gdy  zdobył trzy główne nagrody w konkursie Związku Kompozytorów Polskich. Dziś jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych kompozytorów świata.

Koncert otworzy Ize cheruvimi – pieśń Cherubinów na chór mieszany a cappella, skomponowana na przełomie stycznia i lutego 1986 roku. Słowa do niej – tekst przypisywany św. Janowi Chryzostomowi – kompozytor zaczerpnął z liturgii prawosławnej. Sześciowersowy hymn do Trójcy Świętej w prawosławnej liturgii śpiewany jest w momencie przejścia z nabożeństwa katechumenów do nabożeństwa wiernych. Utwór zadedykowany… wiolonczeliście Mścisławowi Rostropowiczowi z okazji jego 60. urodzin po raz pierwszy wykonany został w Waszyngtonie w 1987 roku.
W 1981 roku Krzysztof Penderecki skomponował Agnus Dei na chór mieszany, będące częścią wielkiego Polskiego Requiem. Poświęcone pamięci księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, ma formę motetu. Łukowa forma Agnus Dei wychodzi z lirycznego zamyślenia, narasta, potęguje brzmienie i wyraz dochodząc do dramatycznego zawołania, po czym stopniowo opada, uspokaja się i powraca do ciszy. To udźwiękowiona modlitwa, w której sens każdego słowa zostaje wzmocniony, podkreślony, wzniesiony na wyższy poziom.
Ten nadzwyczajny koncert zamknie Missa brevis na chór mieszany a cappella, której zaczątkiem było małe kilkuminutowe Benedictus, Krzysztof Penderecki skomponował je dla swej wnuczki na soprany i alty w 2002 roku. Siedem lat później kompozytor dopisał Sanctus,a bezpośrednim impulsem do skomponowania (2012) kolejnych części mszy było zamówienie z Archiwum Bacha w Lipsku z okazji 800-lecia Thomanerchor, którego kantorem przed kilkuset laty był sam Johann Sebastian. Mała msza Krzysztofa Pendereckiego utrzymana jest w podobnym klimacie, jak inne dzieła chóralne tego mistrza muzyki religijnej.
25 listopada 2018, niedziela godz. 17.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
VI Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego  
Koncert specjalny na 85. Urodziny Krzysztofa Pendereckiego
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Program:
Krzysztof Penderecki – Ize cheruvimi
Krzysztof Penderecki – Agnus Dei
Krzysztof Penderecki – Missa brevis
 
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.