PL |  EN

KONCERT KOLĘD POLSKICH 

Pieśni tematem związane z Bożym Narodzeniem – kolędy – śpiewa się od 24 grudnia do 2 lutego. Włączyliśmy je zatem do programu niedzielnego, 13 stycznia, wieczoru organowego cenionego wirtuoza Henryka Botora. Kolędy polskie zaśpiewa Chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina.
Znamy 9 kolęd piętnastowiecznych, z XVI wieku pochodzi już około stu (w tym 32 pochodzenia czeskiego w kancjonałach polskich protestantów; czeskiego pochodzenia jest np. kolęda Stała się rzecz wielmi dziwna z 1442 roku). Zdecydowanie częściej znamy teksty starych kolęd, niż ich melodie, które do naszych czasów zachowały się w tabulaturze Jana z Lublina, anonimowych ulotkach i przede wszystkim w rękopiśmiennym Kancjonale staniąteckim z 1596 roku (obecnie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Kiedy w baroku unarodowiono ewangeliczne treści, z Palestyny do Polski przenosząc akcje kolęd, powstawać zaczęły pastorałki – dziś kapitalna kopalnia wiedzy o dawnej polskiej wsi – imionach pasterzy, ich darach, instrumentach i narzędziach, jakich używali. Klasycyzm nadał kolędom nowe oblicze harmoniczne. W wielu utworach pojawiła się sentymentalna czułostkowość. XIX-wieczne kolędy wypełni już pewien konwencjonalizm. Kolędy mają bardzo zróżnicowaną formę od chorału czy uroczystego marszu, przez marsze i tańce (polonez, mazurek, krakowiak) po dumki.
Urodzony 16 marca 1960 w Tychach, kompozytor i organista Henryk Botor naukę gry na fortepianie pobierał najpierw prywatnie, później w szkołach muzycznych w Tychach i Bielsku-Białej. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie: wychowanie muzyczne (1984), kompozycję pod kierunkiem Marka Stachowskiego (1989) oraz grę na organach w klasie Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 1989). Ponadto uczył się improwizacji u Jana Jongepiera w Holandii (1988). W 1990 uczestniczył w Letniej Akademii Organowej w Haarlem w Holandii, gdzie kształcił się pod kierunkiem Hansa Haselböcka i Andersa Bondemana. Jako organista koncertował w Polsce, Holandii i Niemczech wykonując również własne kompozycje oraz improwizacje. W 1997 nagrał płytę CD, na której uwiecznił brzmienie organów tyskich. Pracuje jako organista w krakowskich kościołach, wykłada w krakowskiej Akademii Muzycznej.
W dorobku kompozytorskim ma utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, organowe i wokalne. Szczególnie interesuje go orkiestra symfoniczna z jej niewykorzystaną jeszcze kolorystyką przy konwencjonalnym użyciu instrumentów. Skomponował też muzyką do kilku filmów dokumentalnych. Podczas papieskiej mszy na krakowskich Błoniach (2006), stanowiącej kulminację pielgrzymki do Polski papieża Benedykta XVI, odbyło się prawykonanie utworu Tu es Petrus, który Henryk Botor skomponował specjalnie na to spotkanie z papieżem. Opracował też akompaniament oraz śpiewy chóralne pieśni m.in. Boże, coś Polskę i Zwycięzca śmierci.

 


13 stycznia 2019, niedziela godz. 17 [T] [O]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczny wieczór organowy z chórem – Kolędy polskie
Henryk Botor – organy, aranżacje
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
W programie: polskie kolędy w opracowaniu Henryka Jana Botora oraz improwizacje organowe
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.