PL |  EN

KONCERT DYPLOMANTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ

Organiści Julianna Petzuch i Daniel Strządała, waltornistka Monika Paprocka-Całus, sopran Agata Siwy, mezzosopran Karolina Borodziuk, skrzypaczka Agnieszka Sawicka, pianiści Tymoteusz Bies i Michał Dziewior i wiolonczelista Konrad Bargieł to soliści piątkowego koncertu w Filharmonii Śląskiej 7 czerwca. Są tegorocznymi dyplomantami Akademii Muzycznej w Katowicach. Wystąpią z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej pod batutą mestro Mirosława Jacka Błaszczyka. W zróżnicowanym programie – muzyka aż trzech stuleci.
Usłyszymy ostatnią część organowego cyklu Le Nativite du Seigneur (Narodziny Pana lub Narodziny Zbawiciela) Oliviera Messiaena (1908-1992), dzieła skomponowanego latem 1935 r. podczas pobytu 27-letniego kompozytora w Alpach. Utwór jest świadectwem chrześcijańskiej wiary Messiaena, podzielonym na dziewięć „medytacji” inspirowanych narodzinami Jezusa. Doskonale zapowiada późniejszą twórczość kompozytora. Jak pisał Ricard Goldman, „można pokusić się o stwierdzenie, że dzieło jest arcydziełem i jednym z wielkich dzieł organowych wszechczasów. Z pewnością jest monumentalne i imponujące, oryginalne i niezapomniane”. Będzie Vilanelle na róg i orkiestrę lub fortepian, utwór skomponowany w 1906 r. przez Paula Dukasa (1865-1935) na egzamin do klasy rogów Konserwatorium Paryskiego. Usłyszymy pełen wzruszenia Lament Dydony z opery „Dudona i Eneasz” Henry’ego Purcella (1659-1695), największego kompozytora angielskiego, arcymistrza w przekładaniu na muzykę języka swego kraju.
Z dorobku Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791) do programu wybrano Koncert skrzypcowy D-dur KV 218, wzorowany na wcześniejszym o 10 lat utworze Luigiego Boccheriniego, wzbogacony wszakże większym polotem i dowcipem. Ostatni utwór Siergieja Rachmaninowa (1873-1943) na fortepian i orkiestrę – Rapsodia na temat Paganiniego op. 43 z 1934 r. odniósł natychmiastowy i trwały sukces. Cykl 24 wariacji opartych na Kaprysie skrzypcowym a-moll N. Paganiniego stanowi oryginalną syntezę formy rapsodii, wariacji i koncertu. Bardzo popularnym wśród słuchaczy jest też II Koncert fortepianowy c-moll op. 18 tego kompozytora z 1901 roku, ten ze słynnymi akordami otwierającymi dzieło i tematem klarnetu, wznoszącym się nad figuracjami fortepianu w drugiej części. Nadzwyczajna jest w tym koncercie obfitość wspaniałych melodii, nawet jeśli pamiętamy o niewątpliwym zmyśle melodycznym Rachmaninowa. Utwór światową sławę zyskał po wykorzystaniu go w filmie „Spotkanie” („Brief Encounter”, 1945).
Louis Vierne (1870-1937) urodził się niewidomy (wzrok przywrócono mu częściowo w dzieciństwie). Przez niemal 40 lat był organistą paryskiej katedry Nôtre-Dame, w której zmarł podczas recitalu, mając u boku ucznia, Maurice’a Duruflégo. Jako kompozytor zasłynął przede wszystkim jako twórca muzyki organowej. My usłyszymy finał jego III Symfonii organowej z 1911 roku.  I jeszcze podelektujemy się częścią I Koncertu wiolonczelowego a-moll op. 129 Robert Schumann (1810-1856). W tym gatunku to dzieło z najbardziej lubianych i najczęściej wykonywanych. Skomponowane w 1850 roku, stało się najwybitniejszym osiągnięciem Schumanna w dziedzinie muzyki koncertowej.

 


7 czerwca 2019, piątek godz. 19.00 [T] [S]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Koncert dyplomantów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Julianna Petzuch – organy
Monika Paprocka-Całus – waltornia
Agata Siwy – mezzosopran
Agnieszka Sawicka – skrzypce
Tymoteusz Bies – fortepian
Daniel Strządała – organy
Konrad Bargieł – wiolonczela
Michał Dziewior – fortepian
Karolina Borodziuk - mezzosopran
Program:
Olivier Messiaen – Dieu parmi nous z cyklu Le Nativite du Seigneur
Paul Dukas – Vilanelle
Henry Purcell – Lament Dydony z opery Dido i Eaneas
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 cz.1
Siergiej Rachmaninow – Rapsodia na temat Paganiniego op. 43
Louis Vierne – Finał z III Symfonii organowej
Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129, cz. I
Siergiej Rachmaninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18
C. Saint-Saens – aria Dalili "Mon cœur s'ouvre à ta voix" z opery „Samson i Dalila”

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.