PL |  EN

CHÓR MIESZANY OGNIWO ŚWIĘTUJE 105 LAT

 
W sobotę 17 listopada najserdeczniej zapraszamy na jubileuszowy koncert Chóru mieszanego Ogniwo, działającego od 105 lat, w latach 1953-1975 – do chwili, gdy w Filharmonii powołano chór profesjonalny – związanego stałą współpracą z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Śląskiej. Przyjazne współdziałanie trwa do dziś. Ogniowo swoje próby prowadzi w gmachu Filharmonii. Tu też da jubileuszowy koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Mirosława Jacka Błaszczyka. Dyrygował też będzie Adrian Lewandowski. Wystąpią także – sopran Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, tenor Łukasz Gaj i pianistka Sabina Jaszczyk. Koncert prowadzi Ewa Biłas-Pleszak.
Ogniwo to najstarszy polski zespół chóralny w Katowicach, choć starsze działały m.in. w Bogucicach, Józefowcu, Załężu, Ligocie czy Szopienicach, do miasta przyłączonych później. Powstał 17 listopada 1913 roku. Po raz pierwszy na estradzie dzisiejszej Filharmonii – a w ówczesnej Reichshalle – Ogniwo stanęło w 1920 roku, podczas akcji plebiscytowej prezentując dwa przedstawienia Jasełek ks. L. Soleckiego. W kwietniu 1922 roku Ogniwo dało tu wielki wieczór pieśni, zaś w czerwcu śpiewało podczas uroczystej mszy polowej na powitanie wojsk polskich w Katowicach, zyskując podziękowanie od generała Szeptyckiego. Uczestniczyło też w uroczystościach połączenia Śląska z Macierzą 16 lipca 1922 roku w Parku Kościuszki.
10 stycznia 1932 roku, 10 dni po prawykonaniu polskim w Katowicach, śpiewacy Ogniwa z orkiestrą Filharmonii Narodowej  wykonali w Warszawie Judę Machabeusza G.F. Händla. Innym szczytowym osiągnięciem artystycznym Ogniwa w czasie, gdy chórowi przewodził dyrektor Instytutu Muzycznego w Katowicach Stefan Marian Stoiński, stało się 15 maja 1934 roku pierwsze polskie w Katowicach i w języku polskim wykonanie Stabat Mater Karola Szymanowskiego. To z tej okazji Karol Szymanowski był w Katowicach. Tylko ten jeden raz. Katowickie wykonanie zaliczył do najlepszych, jakie miał szansę usłyszeć. Brawami zmuszono twórcę Stabat Mater do wyjścia na scenę Teatru Polskiego (obecnie Śląskiego), gdzie odbywał się koncert. Swemu wzruszeniu dał wyraz już na pokoncertowym bankiecie, a nieco później nadesłał do Katowic swą fotografię, na której napisał: „Katowickiemu chórowi Ogniwo z głęboką wdzięcznością za przepiękne wykonanie Stabat Mater na uroczystym koncercie 15 maja 1934 roku – Karol Szymanowski”. W Wielki Czwartek roku następnego (18 IV 1935) Ogniwo wykonało Stabat Mater Szymanowskiego przed mikrofonami Polskiego Radia.
Po wojnie, kiedy dyrygentem chóru był znakomity kompozytor Bolesław Szabelski (1896-1979) – niegdyś student Karola Szymanowskiego w Konserwatorium Warszawskim – Ogniwo z filharmonikami śląskimi 23 maja 1947 wykonało jego II Symfonię. Od prawie dwóch miesięcy na czele chóru stał już wtedy Karol Stryja (1915-1998), który funkcję kierownika pełnił do 1954 r. To był punkt zwrotny w dziejach Ogniwa, które 2 września 1953 roku zaaprobowało stałą współpracę z Filharmonią. Już w tym samym roku 144-osobowe Ogniwo przygotowało i wykonało z filharmonikami Symfonię pokoju Andrzeja Panufnika, kantatę Eisenkombinat-Ost O. Gestera i kantatę konstytucyjną Karta serc Tadeusza Szeligowskiego.
 
Projekt objęty Mecenatem Miasta Katowice
 
17 listopada 2018, sobota godz. 17.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Jubileusz 105-lecia Chóru mieszanego Ogniwo
Chór mieszany Ogniwo
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Adrian Lewandowski – dyrygent, przygotowanie chóru
Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran
Łukasz Gaj – tenor
Sabina Jaszczyk – fortepian
Ewa Biłas-Pleszak – prowadzenie
Program:
Wincenty z Kielczy – Gaude Mater Polonia
Fryderyk Chopin – Polonez A-dur op. 40 nr 1
Fryderyk Chopin – Nokturn op.9 nr 2 (opracowanie: Ken Burton)
Joseph Haydn – Missa brevis Sancti Joannis de Deo, Hob. XXII:7
Fragmenty z oper: Napój miłosny G. Donizettiego, Nabucco i Traviata G. Verdiego, Opowieści Hoffmana J. Offenbacha, operetki Błękitna maska F. Raymonda oraz pieśń neapolitańska  Funiculi funicula L. Denzy i Walczyki sprzed lat w opracowaniu Cz. Płaczka

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.