PL |  EN

BREAKOUT SYMFONICZNIE


Piotr Nalepa i zespół „nie-bo” z filharmonikami śląskimi już koncertowali. W piątek 1 lutego ponownie zapraszamy na symfoniczne brzmienia legendarnego zespołu „Breakout”.
Syn Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy od 2007 roku realizuje artystyczny testament rodziców, wykonując z zespołem „nie-bo” piosenki „Breakoutu”. Mają za sobą ponad dwieście koncertów i wiele wspaniałych spotkań z ludźmi, dla których ta muzyka znaczy bardzo wiele. Występowali w wielu miastach polski a także w: Austrii, Niemczech, Czechach, Kanadzie i USA. Kiedy w 2017 roku mijała 10. rocznica śmierci Tadeusza Nalepy, nazywanego ojcem polskiego bluesa, syn jego muzykę przedstawił po raz pierwszy w wersji symfonicznej. Takimi koncertami wielkich przebojów Breakoutów w oryginalnych aranżacjach na orkiestrę symfoniczną Michała Jurkiewicza w ubiegłym roku czczono 50. rocznicę powstania zespołu „Breakout”.
Symfoników z dyrygenckiego podium poprowadzi w tym koncercie Wiesław Pieregorólka.
 

Sponsor Cyklu Koncertów Złota 13                       

 

Partner koncertu1 lutego 2019, piątek godz. 19.00 [T] [S] [Z13]

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Breakout Symfonicznie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Wiesław Pieregorólka – dyrygent
Piotr Nalepa z zespołem w składzie:
Piotr Nalepa – gitara
Robert Lubera – gitara, wokal
Żaneta Lubera – wokal
Wojtek Famielec – gitara basowa
Michał Jurkiewicz – organy Hammonda
Józef Rusinowski – perkusja 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.