http://www.sklep.filharmonia-slaska.eu/produkt-21-Viva_w_filharmonii_-_Dzwiekowy_domek_emocji_cz_II-192-.htmlhttp://filharmonia-slaska.eu/index.php?inc=14&id_arty=15327281041255https://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295783406803!3062.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295781173062!3061.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295774272745!3059.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295771379778!3058.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295765117082!3041.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.