F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

PRZESŁUCHANIA DO ORKIESTR

TRWAJĄCE

    

                         

 

  

 ARTYSTA - REZYDENT   PRZESŁUCHANIA NA ALTÓWKĘ
DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

 

 

WŁAŚNIE ZAKOŃCZYLIŚMY

                             
PRZESŁUCHANIA NA PERKUSJĘ DO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ        PRZESŁUCHANIA NA ALTÓWKĘ 
DO ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

          

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: